Mesafeli

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi

Aşağıda web site kullanımına ilişkin sözleşme yer almaktadır. KULLANICI ve CEN DEKOR bu sözleşme gerekliliklerine uymak zorundadır.

1. TARAFLAR

Arma Residence Yeni Şehir Mah. Uludağ Sok. No:14 D/66 Kurtköy – Pendik / İstanbul adresinde mukim CEN DEKOR Web Çözümleri (iş bu protokolde kısaca “CEN DEKOR” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta web sitesinin kullanım hakkını satın alacak olan şahıs veya şirket (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır) arasında yapılmış bir sözleşmedir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

a) CEN DEKOR hazır web paketinin 1 yıllık kullanım hakkının (yalnızca CEN DEKOR sunucularında kullanılmak üzere) satın alınması için CEN DEKOR ile KULLANICI arasında yapılmış sözleşmedir.

b) Satın alma formunda belirtilen e-posta adresi, tebligat adresi olarak kabul edilir.

c) Bu sözleşme 8 ana madde olarak düzenlenmiştir.

Bu sözleşme, Web Sitesi’nin satın alınması ve kullanılması sırasında CEN DEKOR ile KULLANICI arasındaki ilişkiyi düzenler.

3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Bu sözleşme, KULLANICININ CEN DEKOR sitesi üzerinden Satın Alma formunu doldurup onaylaması ile başlar ve KULLANICININ seçtiği alan adının altında Web Sitesi’nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır ve 1 yıl boyunca devam eder. 1 yıl sonunda kullanıcı Web Sitesi’ni cendekor.com adresinde bulunan Müşteri Paneli üzerinden Kredi Kartı ile yenilemişse veya CEN DEKOR hesabına Web Sitesi tutarını yatırılarak CEN DEKOR’A mail veya ödeme bildirim formu ile bilgi verilmişse sözleşme yenilenmiş sayılır.

4. ÜCRET VE ÖDEMELER

Sözleşmeye konu olan ilgili web sitesinin satış fiyatı ücreti satın alma formunun bulunduğu ilgili sayfada belirtilmiştir. Satın alınma tarihinden itibaren 5 yıl sabit fiyat garantisi vardır. Satın alma esnasında o anki bedeller üzerinden hesaplama yapılır ve KULLANICININ bu ücreti kredi kartı veya banka havalesi ile ödemesi sonucu 1 gün içerisinde Web Sitesi aktif edilir ve bunun sonrasında KULLANICIDAN sözleşmenin kapsadığı yıl için ilave bir ücret talep edilmez. Ücret, yıllık ödenmesi gereken alan adı, hosting, web sitesi, site içerik yönetim panelinin CEN DEKOR sunucuları üzerinde bir yıllık kullanım hakkını kapsayan ücrettir.

İptal Prosedürü

KULLANICI web sitesi siparişinin iptalini info@cendekor.com adresinden talep edebilir. Eğer KULLANICI’nın farklı bir firmadan alınmış domaini mevcutsa sipariş iptal edilir. Domain de CEN DEKOR aracılığı ile tescil edilmişse sipariş iptali işlemi yapılmaz. Tahsis edilen alan adı ücreti düşülerek kısmi iade gerçekleştirilir. Satın alınan ve tekrar satışı olmayan google adwords, facebook reklam, içerik yerleştirme hizmeti, logo tasarım hizmeti iptal ve iade edilmez.

5. HİZMET

a) CEN DEKOR tarafından kullanıcıya sunulan hosting alanına belirtilen 1(adet) domain dns tanımlaması yapılır. Bu domain adının değiştirilmesi istenemez, bu alan bir başkasına satılamaz, kiralanamaz. Bir başkasının kullanımına sunulamaz.

b) KULLANICI Web Sitesi hizmeti alırken, CEN DEKOR sunucularındaki hosting sistemini, programları aynen kabul etmiş sayılır.

c) Ek hizmet alınmayan web sitesine veri girişi (bilgi, fotoğraf, ürün vb.) girişi KULLANICI tarafından yapılır.

ç) Web sitesi tasarımında KULLANICI, CEN DEKOR’ın ücretsiz sunduğu temalardan birini seçerek kullanır. Tüm tasarım ve tema düzenlemeleri KULLANICI tarafından yapılır.

d) CEN DEKOR, kullanıcılara hafta içi mesai saatleri içinde telefonla ve haftanın yedi günü e-posta ile teknik destek (soruların cevaplanması şeklinde) verir.

e) Uluslararası domain tescillerinde, domainnameapi.com adresindeki şartlar ve kurallar geçerlidir. Müşteri tescil hizmeti alırken bu şartları kabul etmiş sayılır.

f) KULLANICI’ya tahsis edilen web alanı ve trafik limitlerinin aşılması durumunda ekstra alan, trafik veya özel sunucu belirlenen ücret karşılığında tahsis edilir.

g) Satın alınan ek hizmetler, 24 ile 48 saat arasında KULLANICI’ya teslim edilir..

6. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI

a. KULLANICI, Web Sitesi’ni sözleşme süresi boyunca kullanma hakkına sahip olur. Web Sitesi’ni üçüncü şahıslara veya kuruluşlara devredemez, kiralayamaz ve satamaz.

b. KULLANICI, Web Sitesi’nde telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlanamaz. KULLANICI, Web Sitesi içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. KULLANICI, oluşturduğu içeriğin T.C. yasalarına aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek aksaklıklarda CEN DEKOR hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

c. CEN DEKOR, KULLANICININ hizmetine sunduğu Web Sitesi’nin sözleşme süresi boyunca teknik aksaklıklar ve zaruretler dışında devamlılığını ve çalışabilirliğini taahhüt eder.

d. KULLANICI, Web Sitesi’ne yönelik talep ettiği taktirde CEN DEKOR talebi değerlendirerek yerine getirip getirmeyeceğine kendisi karar verir.

e. Web Sitesi sadece CEN DEKOR’ın belirlediği sunucularda yayınlanır. KULLANICI istediği başka bir sunucuda Web Sitesi’nin yayınlanmasını talep edemez. CEN DEKOR, KULLANICIYA Yönetim Paneli şifreleri dışında ayrıca bir ftp şifresi ve ftp alanı tahsis etmez.

f. CEN DEKOR, sözleşme süresince KULLANICI sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşıalabilirliğini garanti eder.

g. KULLANICI, CEN DEKOR web paketlerini kullanarak yaptığı yayınların içerisinde porno içerikli resim, yazı, video vb. barındıramaz.

h. KULLANICI, Web Sitesi’ın en altında CEN DEKOR’ın telif vb. haklarını hatırlatıcı yazı ya da logonun bulunmasını ve bu yazıya  CEN DEKOR web sayfasına bağlantı verilmesini kabul eder. Telif yazısı ek hizmet alınarak kaldırılabilir.

i. CEN DEKOR, Web Sitesi ile ilgili değişiklikleri, gelişmeleri, yeni hizmet ve ürünleri hakkında açıklayıcı bilgileri Yönetim Panelleri aracılığıyla yapabilir.

j. KULLANICI, CEN DEKOR’ın YANDEX aracılığıyla sunduğu e-posta sunucudan ve hesaplarından kötü amaçlı ve spam mail gönderemez.

k. CEN DEKOR, KULLANICI’nın mail hesaplarını kötü amaçlı kullandığını ve spam mail gönderdiğini belirlemesi durumunda e-posta hizmetini süresiz olarak kesme hakkına sahiptir. 1.500 adedin üzerinde açılacak mail hesapları özel sözleşme ile verilir.

l) CEN DEKOR, yüksek anlık trafiği olan, sistem kaynaklarını aşırı tüketen, saldırı alan web sitelerinin hizmetini durdurma hakkına sahiptir.

m. KULLANICI, Web sitesi üzerinde audio stream/video broadcast uygulamaları çalıştırılamaz, mp3 ve video dosyaları yüklenmesini talep edemez.

n. KULLANICI, Web sitesi üzerinde zararlı kod yayınlayamaz.

Mücbir Sebepler

Doğal afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler, iflas, donanımsal arızalar, Türk Telekom, diğer servis sağlayıcılar ve domain kayıt firmasından kaynaklanan teknik sorunlardır.

7. SÖZLEŞMENİN FESHİ

KULLANICI, kullanım süresi sonunda web sitesi hizmetini almak istemediği takdirde Web Sitesi’ni yenilemez ve sözleşme feshedilmiş sayılır.

KULLANICININ Web Sitesi’ni sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti halinde CEN DEKOR sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler KULLANICIYA iade edilmeyecektir.

CEN DEKOR, web sitesinin yayına başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin bitimine 1 ay kala KULLANICIYI bilgilendirir. Ayrıca CEN DEKOR e-mail aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması ile ilgili hatırlatma maili gönderir. Hatırlatma mailinin teknik aksaklıklar nedeniyle KULLANICI’ya ulaşmamış olmasından dolayı KULLANICI, CEN DEKOR’dan hiç bir maddi (tazminat, zarar tazmini vb.) talepte bulunamaz. Ödemesi yapılmadığı için yenilenmeyen hizmetlere ait alan adlarının düşmesi durumunda KULLANICI, CEN DEKOR’dan hiç bir maddi (tazminat, zarar tazmini vb.) talepte bulunamaz.

8. CEZA

Bu sözleşme şartlarında olabilecek her türlü anlaşmazlıklarda İstanbul mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.

İşbu sözleşme verilen hizmetin başlamasıyla geçerlilik kazanır.

×